Ёкади деб белгилаш

Банд

Дастурчилик сохасидаги хар қандай қийин вазифаларни бажараман.

135 балл

рейтинг

0 / 0

отзывлар

0

битимлар

1

иш бажарувчи томонидан танланган
Маълумот
 • Мамлакат: Узбекистан
 • Шахар: Андижан
 • Туғилган сана: 31.01.1994
 • Ёши: 26 ёшда
 • Жинси: Эркак
 • Тажриба: 5 йил
 • Бир соатлик ишлаш нархи: 15000 сўм
 • Бир ойлик иш ҳақи: 450000 сўм
Ҳужжатлар ва сертификатлар
Мутахасисликлар
 • Веб-программирование
 • Контент-менеджер
 • Рерайтинг
 • Расшифровка аудио и видеозаписей
 • Редактирование/Корректура
 • Копирайтинг
 • Wap/PDA-сайты
 • Флеш-сайты
 • Юзабилити-анализ
 • Адаптивный дизайн
 • Проектирование
 • Доработка сайтов
 • CMS программисты
 • QA (тестирование)
 • Интернет-магазины
 • Менеджер проектов
 • Контент-менеджер
 • Сайт «под ключ»
 • Верстка
 • Дизайн сайтов
Барча мутахасисликлари

синов учун